شرایط عقد ازدواج | مجله دلتا + بهمن 1401

شرایط عقد ازدواج | مجله کوبه+ بهمن 1401

یکی از مهم‌ترین عقودی که در جامعه ما وجود دارد عقد ازدواج یا عقد نکاح است. قانون‌گذار در قانون مدنی یک‌سری شرایطی را مقرر کرده است که تنها در صورت وجود آن‌ها عقد صحیح است.

شرایط عقد ازدواج

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست است و در غیر این صورت عقد صحیح نیست. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

شرایط عقد ازدواج

اگر این نکات را بدانید شما یک ازدواج صحیح خواهید داشت.

قصد و رضای طرفین

یکی از نکات حقوقی مهم برای ازدواج، قصد و رضای طرفین است. زن و مردی که می‌خواهند به عقد هم در آیند باید قصد انجام این کار را داشته باشند. یعنی نباید مست یا بیهوش باشند که دراین‌صورت عقد باطل است. همچنین، باید به انجام این عقد رضایت داشته باشند. بنابراین، اگر هریک از آن‌ها تحت‌تاثیر دیگری مجبور به نکاح بشوند، عقد نافذ نیست.

بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضایت زوجین شرط نافذ بودن عقد است. یعنی اگر یکی از زوجین به عقد رضایت نداشته باشند، عقد غیر نافذ است. لکن این شخص می‌تواند بعدا آن را تنفیذ نماید.

اهلیت طرفین

در اصطلاح حقوقی اهلیت داشتن به این معناست که شخص بالغ، رشید و عاقل باشد. یعنی به سن بلوغ رسیده باشد، رشید شده باشد و دیوانه یا مجنون نباشد. یکی از نکات حقوقی مهم برای ازدواج اهلیت داشتن زوجین است.

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

” در مورد سفیه یا کسی که به سن رشد نرسیده است، قانون‌گذار محدودیتی را برای ازدواج در نظر نگرفته است. چرا که بر اساس قانون مدنی شخص سفیه توانایی تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد؛ اما عقد ازدواج یکی از عقد غیر مالی است. بجز در خصوص مهریه که جنبه مالی دارد و نیازمند اجازه ولی یا قیم او است.

در مورد مجنون یا دیوانه نیز به دلیل اینکه هیچ قصدی وجود ندارد، ازدواج او صحیح نیست. اگر جنون او پیش از رسیدن به سن بلوغ وجود داشته و ادامه یابد، ولی او می‌تواند به نیابت از او عقد ازدواج را منعقد کند. اما اگر پس از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شود، قیم می‌تواند با اجازه دادستان به نیابت از طرف وی برای وی عقدی منعقد کند.

اهلیت طرفین

حقوق و تکالیف زوجین

  • یکی از نکات حقوقی مهم برای ازدواج حسن معاشرت داشتن زوجین با یکدیگر است. آن‌ها باید با هم با صمیمیت و احترام متقابل رفتار کنند. زوجین باید در استوارسازی مبانی خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر کمک کنند.
  • اقامتگاه زن جز در موارد خاص، همان اقامتگاه شوهر است
  • ریاست مرد بر خانواده
  • تمکین زن
  • استقلال اقتصادی زوجه نسبت به دارایی‌ها و اموال خود
  • بازداشتن زوجه از شغل مغایر مصالح خانوادگی توسط زوج
  • پرداخت نفقه و مهریه به زوجه توسط زوج است.
  • پرداخت نفقه مشروط به تمکین از جانب زن است. لذا هرگاه زن بدون دلیل مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

حقوق و تکالیف زوجین

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب حقوق مادر پس از فوت به چه کسانی می‌رسد؟ را مطالعه کنید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *