نکات مهم در مورد سهم الارث زن + بهمن 1401

نکات مهم در مورد سهم الارث زن + بهمن 1401

بعد از فوت، افراد کنترلشان را از روی اموال خود از دست داده و اگر وارثی داشته باشند این اموال به وراث متوفی می‌رسد. یکی از این وراث همسر متوفی است.

سهم الارث زن از شوهر

سهم‌الارث هر یک از ورثه متوفی در قانون مدنی ایران به طور کامل مشخص شده است. سهم الارث زن دارای نکات بسیار مهمی است که در قانون بیان شده است و افراد باید از آن‌ها اطلاع داشته باشند. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

سهم الارث زن از شوهر

  • یکی از مهم‌ترین نکات در مورد ارث‌بردن زن آن است که حتماً زن باید در عقد دائم مرد باشد در غیر این صورت از همسر خود ارث نمی‌برد.
  • نکته دوم که در قانون بیان شده است آن است که زن اگر در عقد موقت مرد باشد ارث نمی‌برد مگر شرایط خاصی وجود داشته باشد.
  • در خصوص ارث‌بردن زوجین بعد از طلاق نیز باید دانست زوجین بعد از طلاق از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر شرایط ماده ۹۴۳ قانون مدنی وجود داشته باشد. طبق این ماده اگر طلاق زوجین از نوع طلاق رجعی باشد و زن هنوز در عده مرد باشد، هر کدام از زوجین که فوت کند، دیگری از وی ارث می‌برد.

سهم الارث زن از شوهر در صورت داشتن فرزند

در خصوص سهم الارث زن از ارث شوهر و میزان ارث زن از اموال شوهرش باید گفت که سهم الارث زن از اموال شوهر، در صورت داشتن فرزند با حالتی که مرد فرزندی ندارد متفاوت است.

طبق شرع و قانون مدنی ایران، سهم الارث زن از ارث شوهرش، درصورتی‌که مرد فرزند داشته باشد، یک‌هشتم است.

سهم الارث زن از شوهر در صورت داشتن فرزند

سهم الارث زن از شوهر در صورت نداشتن فرزند

بنابراین، همان‌طور که بیان کردیم، سهم زن درصورتی‌که مرد فرزند داشته باشد یا نداشته باشد با هم متفاوت است.

بر اساس آنچه در قانون مدنی آمده است، سهم الارث زن از اموال شوهر در صورت نبود فرزند بیشتر است. درصورتی‌که مرد فوت کند در حالیکه فرزندی نداشته باشد، سهم زن از ارث شوهرش یک‌چهارم است و به استاد ماده ۹۴۶ قانون مدنی ارث زن از اموال شوهر در صورت نبود فرزند، یک‌چهارم از عین اموال منقول و یک‌چهارم از قیمت اموال غیرمنقول است.

سهم الارث زن از شوهر در صورت نداشتن فرزند

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب بیمه بیکاری فقط به این افراد تعلق می‌گیرد! را مطالعه کنید.
نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *