موانع موجود در ازدواج | مشکلات موجود در نکاج + بهمن 1401

موانع موجود در ازدواج | مشکلات موجود در نکاج + بهمن 1401

یکی از مهم‌ترین تصمیمات افراد در زندگی، ازدواج است. به همین منظور در قانون ایران برای ازدواج قوانین بسیاری وضع شده است تا افراد دچار مشکل نشوند.

موانع موجود در ازدواج

موانع موجود در ازدواج در قانون بیان شده است که افراد اگر این مشکلات و موانع را داشته باشند، نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند. این مقررات که در واقع با فقه اسلامی مطابقت دارند موانع نکاح نامیده می‌شوند. افراد باید از این موارد آگاه باشند تا دچار مشکل نشوند. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

ازدواج

موانع موجود در ازدواج

در قانون ۷ مانع برای ازدواج وجود دارد که در این مطلب به آن‌ها می‌پردازیم.

موانع موجود در ازدواج مثل قرابت 

داشتن قرابت و خویشاوندی بین زن و مرد از موانع نکاح است. قرابت به سه دسته تقسیم می‌شود. این مواد عبارت‌اند از قرابت سَببی، قرابت نَسَبی و قرابت رضاعی.

  • قرابت نسبی در واقع خویشاوندی از طریق خون است. این مورد مانع ازدواج می‌شود مثل ازدواج با پدر و برادر.
  • قرابت  سببی نیز که از طریق ازدواج پدید می‌آید نیز مانع از ازدواج می‌شود مثل ازدواج با مادرزن و …
  • قرابت یا خویشاوندی رضاعی نیز به‌موجب تغذیه از شیر زنی غیر از مادر به وجود می‌آید و احکام منع ازدواج آن مثل خویشاوندی یا قرابت نَسَبی است.

موانع موجود در ازدواج مثل شوهر داشتن و تعداد ازدواج‌ها

شوهر داشتن زن یکی از موانع ازدواج زن است. همچنین اگر مردی ۴ همسر داشته باشد، نمی‌تواند برای بار پنجم ازدواج دائم  داشته باشند.

موانع موجود در ازدواج مثل عدّه زن

یکی از مهم‌ترین مشکلات برای ازدواج در عده بودن زن است؛ بنابراین زنی که در عده به سر می‌برد نمی‌تواند تا پایان عده با زن دیگری ازدواج کند. هرکس زنی که در عده طلاق یا عده وفات است را با علم به عده و حرام بودن نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل است و زن بر آن شخص حرام ابدی می‌شود.

موانع موجود در ازدواج مثل طلاق بار سوم و نهم

درصورتی‌که زن پس از ازدواج از همسر خود طلاق بگیرد و این اتفاق سه مرتبه تکرار شود، برای بار چهارم دیگر نمی‌تواند با همان مرد ازدواج کند. بلکه شخص دیگری تحت عنوان مُحَلّل باید با آن زن ازدواج کند. درصورتی‌که این قضیه سه دفعه تکرار شود، برای بار نهم، آن زن و مرد به هم حرام ابدی می‌شوند.

موانع موجود در ازدواج مثل کُفر

موانع موجود در ازدواج مثل کُفر

طبق قانون و فقه اسلام، ازدواج با فردی که کافر است باطل خواهد بود. مثلاً زن مسلمان نمی‌تواند با مرد کافر ازدواج کند.

موانع موجود در ازدواج مثل اِحرام

یکی دیگر از موانع ازدواج، نکاح در حالت احرام است. اگر زن و مرد به این مورد آگاهی داشته باشند، به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند.

موانع موجود در ازدواج مثل خارجی بودن

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مأموران خود با زنی که تَبَعه خارج باشد را موکول به اجازه نماید. بعلاوه اینکه ازدواج زن ایرانی با تَبعه خارجی نیز در مواردی موکول به اجازه مخصوص است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا تمام ارث مردی که فرزند ندارد به همسرش می‌رسد؟ را مطالعه کنید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *