محاسبه‌ کردن مهریه | مجله دلتا + بهمن 1401

محاسبه‌ کردن مهریه | مجله کوبه+ بهمن 1401

مهریه یکی از حقوق زنان است که به محض انعقاد عقد نکاح بر گردن مرد است و زن مالک آن می‌شود. حالا محاسبه کردن مهریه برای بسیاری از زوجین جذاب است.

محاسبه‌ کردن مهریه

قانون‌گذار برای محاسبه‌ کردن مهریه یک فرمولی را تعیین کرده است. این فرمول عبارت‌اند از  متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم‏ بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه می‌شود. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

محاسبه‌ کردن مهریه

طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۷۷، نحوه محاسبه کردن مهریه به شکل زیر است:

برای محاسبه کردن مهریه عدد شاخص در سال قبل را بر عدد شاخص در سال انعقاد عقد ازدواج را تقسیم می‌کنیم و نتیجه را در مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضرب می‌کنیم. به این ترتیب مبلغ مقدار مهریه مشخص خواهد شد. این نحوه محاسبه به شکل فرمولی به‌صورت زیر است:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص در سال وقوع عقد ÷ عدد شاخص در سال ۱۴۰۱)

به این ترتیب مقدار مهریه فوق در سال ۱۴۰۲محاسبه می‌شود.

محاسبه‌ کردن مهریه زن بعد از فوت همسر

اگر زنی بعد از فوت شوهرش، اقدام به مطالبه مهریه کند باید شاخص سال فوت همسرش بر شاخص سال ازدواج تقسیم و حاصل در مبلغ مهریه ضرب شود و دیگر تاریخ مطالبه، ملاک محاسبه نخواهد بود.

اگر زنی بعد از فوت کردن شوهرش، اقدام به درخواست و گرفتن مهریه کند، باید شاخص فوت همسرش بر شاخص سال ازدواج تقسیم کرده و حاصل را در مبلغ مهریه ضرب شود و دیگر تاریخ مطالبه، ملاک محاسبه نخواهد بود.

محاسبه‌ کردن مهریه زن بعد از فوت همسر

نحوه محاسبه کردن مهریه که موضوع آن وجه نقد است 

در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۶، ماده واحده‌اى مشتمل بر دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق شد. به موجب این ماده به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن انجام دهد.

به موجب تبصره یک ماده واحده‌اى که به این ماده الحاق شده است، چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبه کردن مهریه که موضوع آن وجه نقد است

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا تمکین نکردن در ازدواج موقت مجازات دارد؟ را مطالعه کنید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *