مجازات کشتن زن توسط همسر + بهمن 1401

مجازات کشتن زن توسط همسر + بهمن 1401

قتل در فراش قتلی است که به هنگام مشاهده زنا و رابطه نامشروع توسط شوهر به وقوع می‌پیوندد.

مجازات کشتن زن توسط همسر

مجازات کشتن زن توسط همسر از موارد بسیار پر بحث است. یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌هایی که در طول تاریخ منجر به کشتن زن به دست شوهر یا شوهر به دست زن شده، انگیزه‌های ناموسی یا ارتکاب خیانت توسط یکی از زوجین به دیگری است. البته در بسیاری از موارد نیز این قتل‌ها به‌صورت آنی و در پی مشاجرات خانوادگی و بدون طرح و نقشه قبلی رخ می‌دهد. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

شرایط معافیت شوهر از مجازات قتل همسر هنگام رابطه نامشروع

برای اینکه مجازات کشتن زن توسط همسر از بین برود و مرد معاف شود،  باید شرایط ذیل با توجه به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تحقق یابد:

وجود علقه زوجیت

با توجه به اطلاق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نکاح اعم از دائم و منقطع است. بحثی که اینجا پیش می‌آید مربوط به طلاق رجعی است. اینکه اگر مردی همسر مطلقه خود را در مدت عده رجعیه با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و مرتکب قتل در فراش یا جرح یا ضرب هر دو یا یکی از آن‌ها گردد، در صورت جمع بودن سایر شرایط از مجازات معاف خواهد بود.

شرایط معافیت شوهر از مجازات

مشاهده زنا توسط شوهر

مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل در فراش مجاز محسوب گردد. طبیعتا برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند. یعنی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید باید زنا را ثابت کند.

با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زن و مرد زناکار یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بوده‌اند طبق ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی یا طبق ماده ۱۰۵ همان قانون با علم قاضی ثابت شود.

به هر حال بدون ثبوت زنا، قتل در فراش مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود.

 ارتکاب قتل در فراش یا جرح و ضرب در حین مشاهده عمل زنا

قتل در فراش یا جرح یا ضرب باید در حین مشاهده زنا صورت گیرد. شوهری از حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برخوردار می‌شود که صحنه زنا زوجه خود و مرد اجنبی را به چشم مشاهده کند.

پس اگر مردی از طریق دیگر اطمینان حاصل نماید که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده، به استناد حکم ماده ۶۳۰ نمی‌تواند مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد.

مشاهده صحنه از طرف شوهر نباید ارادی یا با تهیه نقشه بوده باشد، بدین معنی که اگر شوهر بداند که همسر او با مردی همخوابه شده در صورت مراجعه به محل و ارتکاب جرم از معافیت مجازات بهره‌مند نخواهد شد.

علم به تمکین زن

شوهر هنگامی از مجازات قتل در فراش یا جرح یا ضرب همسر خود که با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده گردیده معاف خواهد بود که علم به تمکین زن خود و رضایت وی داشته باشد. درصورتی‌که زن مجبور شده باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.

ارتکاب قتل در فراش یا جرح و ضرب در حین مشاهده عمل زنا

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت را مطالعه کنید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *