شرایط ازدواج با افراد خارجی + بهمن 1401

شرایط ازدواج با افراد خارجی + بهمن 1401

در قانون مدنی کشور ما نکات ازدواج پیش‌بینی‌شده و فصلی از این قانون، به قواعد و شرایطاین موضوع، اختصاص‌داده‌شده است.

شرایط ازدواج با افراد خارجی

شرایط ازدواج با افراد خارجی یکی از مورادی است که در مورد آن سوال می‌شود. یکی از مواردی که در خصوص نکاح مطرح می‌گردد، ازدواج با اتباع بیگانه، یعنی افرادی که تابعیت کشور ایران را ندارند و از حیث مذهب، قانون و فرهنگ با کشور ایران متفاوت هستند، است که قانون‌گذار صرفاً در شرایط بخصوصی نکاح با تبعه خارجی را مجاز دانسته و مقررات آن را پیش‌بینی کرده است. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

شرایط ازدواج با افراد خارجی

بر اساس ماده ۹۷۶، مواردی نظیر تولد در ایران از پدر و مادر ایرانی، متولد شدن در ایران از پدر و مادر نامعلوم، متولد شدن از پدر ایرانی، ازدواج با یک مرد ایرانی، تولد از پدری خارجی و سکونت در ایران، به طور بی‌وقفه، یک سال پس از رسیدن به هجده‌سالگی، از مواردی هستند که سبب می‌شوند فرد تابعیت ایران را داشته باشد. شرایط ازدواج با افراد خارجی شامل موارد زیر است:

  • طرفین از اهلیت قانونی برای عقد نکاح که شامل عقل، بلوغ و رشید بودن است، برخوردار باشند.
  • طرفین، از قصد و رضا، در ایجاد عقد ازدواج، برخوردار بوده و با اکراه، اقدام به این امر، نکنند.
  • طرفین، از موانع نکاح، نظیر کفر، موارد ممنوع قرابت نسبی (پدر، مادر، خواهر، برادر، خواهرزاده و…)، بودن در حالت احرام، شوهر داشتن زن یا بودن زن در عده فوت یا طلاق، خالی باشند.
  • دولت، ازدواج زن ایرانی، با تبعه خارجی را اجازه دهد.

ازدواج با افراد خارجی

  • مسلمان بودن مرد تبعه خارجی در ازدواج با زن ایرانی، چراکه چنانچه زن ایرانی، بخواهد با مرد تبعه خارج ازدواج کند، طبق قواعد ازدواج مسلمان با غیرمسلمان، مرد باید، مسلمان باشد؛ زیرا بر اساس قانون مدنی، نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان، جایز نیست.
  • در صورت باکره بودن زوجه تبعه ایران، پدر یا ولی قهری او، ازدواج را اجازه نماید.
  • مشرک نبودن زن تبعه خارجی در ازدواج با مرد ایرانی، چراکه چنانچه، مرد ایرانی، بخواهد با زن تبعه خارج، ازدواج کند، زن خارجی، نباید، مشرک باشد؛ اما باتوجه‌به سکوت قانون‌گذار در خصوص ازدواج مرد ایرانی مسلمان، با اهل کتاب، یعنی افراد مسیحی و یهودی و ازآنجاکه در صورت سکوت قانون باید حکم مسئله را در شرع مقدس، جست‌وجو کرد، بر اساس شرع مرد ایرانی، تنها قادر به ازدواج موقت با تبعه خارجی اهل کتاب، خواهد بود نه ازدواج دائم.

شرایط ازدواج

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب زنان در ازدواج موقت چه حقوقی دارند؟ را حتما بخوانید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *