تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه چیست؟

تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه چیست؟ + بهمن 1401

یکی از مهم‌ترین حقوقی که با ازدواج به زن می‌رسد، مهریه است. به محض عقد ازدواج زن مالک مهریه شده و مرد موظف به پرداخت آن است.

عدم حضور مرد در دادگاه مهریه

تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه یکی از موضوعاتی است که شاید مردان نمی‌دانند. در مواردی که مرد شرایط حاضرشدن در جلسه دادگاه را نداشته باشد، باید بداند که برای وی عواقب جبران‌ناپذیری دارد. همراه دلتامگ باشید.

عدم حضور مرد در دادگاه مهریه

زمانی که مردی بعد از درخواست همسرش از پرداخت مهریه شرعی و قانونی خودداری کند، زن می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، اقدام به ثبت‌کردن دادخواست مطالبه مهریه کرده و این ترتیب از دادگاه صالح رسیدگی‌کننده، الزام زوج به پرداخت مهریه را بخواهد.

بعد از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه صالح فرستاده می‌شود و دفتر دادگاه بعد از بررسی مدارک و دلایل، همچنین بعد از بررسی شرایط شکلی از طریق سامانه ثنا، وقت رسیدگی و حضور طرفین در جلسه را ابلاغ می‌کند.

حالا یکی از پرسش‌های مطرح شده از سمت مردان در خصوص تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه است؟

برای پاسخ به تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه باید بگوییم، طبق ماده ۹۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، “اصحاب دعوا می‌توانند، در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.”

همچنین، ماده ۹۴ این قانون، بیان می‌کند: “هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به‌جای خود، وکیل به دادگاه معرفی نمایند؛ ولی در مواردی که دادرس، حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع، در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت، شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.”

طبق این دو ماده باید بگوییم بله مرد می‌تواند در دادگاه مهریه حاضر نشده و به‌جای خود وکیل که دارای وکالت قانونی از وی است را به دادگاه بفرستد.

همچنین مرد می‌تواند به‌جای حضور در دادگاه اقدام به ارسال لایحه دفاعیه خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرده و قید کند که مهریه همسر خود را پیش‌ازاین پرداخته و زن محق به دریافت مجدد مهر نیست.

تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه

تبعات عدم حضور مرد در دادگاه

همان‌طور که بیان کردیم دعوای مطالبه مستند به سند رسمی نکاحیه است و جزو دعاوی است که قاضی بدون حضور مرد نیز می‌تواند به موضوع دعوا رسیدگی کرده و حکم را صادر  کند.

بنابراین، درصورتی‌که مرد بدون ارسال لایحه یا بدون دادن وکالت به وکیل در دادگاه حاضر نشود یا به معاذیری که قانون‌گذار، برای عدم حضور وکیل در دادگاه برشمرده، استناد کند؛ ولی دادگاه، این معاذیر را نپذیرد، با آثار و عواقب زیر، روبرو خواهد شد:

تبعات عدم حضور مرد در دادگاه

  • از تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه این موضوع است که مرد، فرصت دفاع از خود را از دست بدهد.
  • دومین مورد می‌تواند این مسئله باشد که مرد، به‌ناحق محکوم به پرداخت مهریه، به همسرش شود؛ با این توضیح که در مواردی، مرد، بعدازاین، مهریه را به همسر خود، پرداخت کرده یا زن، مهریه خود را نسبت به او، ابرا کرده؛ اما بدون ذکر هیچ یک از این موارد مجدداً اقدام به ثبت دادخواست مطالبه مهر می‌کند.
  • سومین و آخرین تبعات عدم حضور مرد در دادگاه مهریه آن است که زن، به‌ناحق رأی گرفته و اقدام به توقیف اموال مرد، در راستای وصول مهریه خود یا حکم جلب او نماید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *