تاثیر باورها بر سبک زندگی + بهمن 1401

تاثیر باورها بر سبک زندگی + بهمن 1401

باورهای ما حتی نحوه ادراک حسی ما از جهان را تغییر می‌دهند. اگر عمیقا باور داشته باشید که هوا سرد است ممکن است دمای بدن شما صرفنظر از دمای محیط پایین بیاید.

تاثیر باورها بر سبک زندگی

تاثیر باورها بر سبک زندگی از آنجایی محقق می‌شود که باورها اساس زندگی ما را می‌سازند. محققان کشف کرده‌اند که باورهای ما، زمانی‌که ریشه‌دار باشند، حتی می‌توانند نحوه تجربه فیزیکی ما از دنیای اطراف را تغییر دهند. با ما در مجله اینترنتی کوبههمراه باشید.

تحقیقی درباره تاثیر باورها بر حس لامسه

در یک مطالعه جدید، شرکت کنندگان هیپنوتیزم شدند و متقاعد شدند که انگشت اشاره آن‌ها پنج برابر کوچکتر یا پنج برابر بزرگتر از اندازه واقعی است. وقتی شرکت‌کنندگان فکر می‌کردند انگشتشان بزرگ‌تر است، می‌توانستند دو سوزن نزدیک به‌هم را به‌عنوان نقاط جداگانه احساس کنند، کاری که قبلاً نمی‌توانستند انجام دهند.

با این‌حال، هنگامی‌که آن‌ها باور داشتند انگشتشان کوچکتر است، توانایی آن‌ها در تشخیص بین دو نقطه بدتر شد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه ذهن ما می‌تواند بر احساسات فیزیکی ما تأثیر بگذارد و نشان می‌دهد که باورهای ما می‌توانند درک ما از واقعیت را تغییر دهند و همین مساله اهمیت تاثیر باورها بر سبک زندگی را نشان می‌دهد.

نتایج این مطالعه شواهدی را ارائه می‌دهد که از مفهوم نفوذپذیری شناختی ادراک حمایت می‌کند، این ایده که افکار یا باورهای ما می‌توانند بر ادراکات حسی ما تأثیر بگذارند.

تاثیر باورها بر سبک زندگی

نحوه انجام مطالعه

محققان ادراک لامسه ۲۴ شرکت‌کننده را با استفاده از روش تمایز دو نقطه‌ای اندازه‌گیری کردند. در این تحقیق شرکت‌کنندگان انگشت اشاره خود را روی دستگاهی قرار می‌دادند و دو سوزن به‌طور مکرر انگشت آن‌ها را بدون درد اما قابل حس کردن لمس می‌کرد.

اگر سوزن‌ها با فاصله‌ای کوتاه به انگشت برخورد می‌کردند، شرکت‌کنندگان دو نقطه تماس برای سوزن احساس می‌کردند. اما اگر در فواصل کاملا نزدیک به انگشت برخورد می‌کردند، آن‌ها فقط یک نقطه برخورد را احساس می‌کردند.

در فاصله معینی بین سوزن‌ها، احساس از احساس دو سوزن به احساس فقط یکی تغییر می‌کند، اگرچه دو سوزن برخورد می‌کند. این آستانه تفاوت برای هر فردی که هوشیاری عادی روزمره دارد، پایدار است.

محققان قصد داشتند پی ببرند که آیا می‌توان آستانه احساس را با فعال کردن یک باور در افراد تغییر داد یا خیر.

تیم تحقیقاتی دو نشانه فکری را انتخاب کردند:

۱. تصور کنید انگشت اشاره شما پنج برابر کوچکتر است.

۲. تصور کنید انگشت اشاره شما پنج برابر بزرگتر است.

برای فعال کردن این باور در ذهن شرکت‌کنندگان، محققان از پیشنهاد هیپنوتیزمی استفاده کردند. در طی یک حالت کنترل شده هیپنوتیزم که توسط یک هیپنوتیزم‌کننده حرفه‌ای القا می‌شد، از شرکت کننده خواسته شد که باور اول را برای یک سری آزمایش و باور دوم را برای آزمایشی دیگر بپذیرد.

آزمودنی‌ها در مجموع چهار آزمایش برای تعیین آستانه احساس در هر مورد شرکت کردند: تحت هوشیاری عادی روزمره، تحت هیپنوتیزم بدون پیشنهاد و تحت دو شرایط هیپنوتیزمی با پیشنهاد انگشت اشاره بزرگتر یا کوچکتر.

تغییرات در حس لامسه

زمانی‌که در طول هوشیاری طبیعی و هیپنوتیزم بدون پیشنهاد اندازه‌گیری شد، آستانه‌های تمایز تفاوتی نداشت. این فرض اولیه محققان را تایید می‌کند که هیپنوتیزم به تنهایی منجر به تغییرات نمی‌شود.

با این‌حال، اگر باورها به‌عنوان پیشنهاداتی در هیپنوتیزم القا شوند، محققان شاهد یک تغییر سیستماتیک در آستانه تمایز لمسی بودند.

تاثیر باورها بر سبک زندگی

هنگامی‌که فرد مورد آزمایش تصور می‌کرد که انگشت اشاره‌اش پنج برابر بزرگتر بود، آستانه تشخیص او بهبود می‌یافت و می‌توانست دو سوزن را حتی زمانی‌که به‌هم نزدیکتر بودند احساس کند. وقتی پیشنهاد این بود که انگشت اشاره آن‌ها پنج برابر کوچکتر است، آستانه تشخیص بدتر شد.

این بدان‌معناست که این باورها هستند که ادراک را تغییر می‌دهند. باورهایی که ما داریم در واقع نحوه تجربه ما از جهان را تغییر می‌دهد. تاثیر باورها بر سبک زندگی ما از همین مساله مهم نشات می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه: تحقیقی جدید درباره هوشیاری انسان پس از مرگ را بخوانید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *