ارث دختر و پسر

ارث دختر و پسر + بهمن 1401

قانون ارث یکی از مواردی است که پیرامون آن سوالات متعددی شده است که یکی از پر تکراری آن ارث دختر و پسر و موضوعات پیرامون آن است.

ارث دختر و پسر

ارث دختر و پسر جزو موضوعات مهمی است که قانون پیرامون آن بحث کرده و جواب سؤالات افراد را داده است. یکی از موضوعاتی که بسیاری از افراد از ما می‌پرسند آن هست که آیا قانون ارث دختر و پسر تغییر کرده است؟ و ممکن است قانون سهم دختر و پسر را از ارث مساوی کرده باشد؟ همراه کوبهمگ باشید تا به این موضوع و سؤال پاسخ دهیم.

ارث دختر و پسر

متن قانون تقسیم ارث که سهم‌الارث دختر و پسر را نیز مشخص کرده، قانون مدنی است.

در قانون مدنی همان‌طور که گفتیم شرایط و ضوابط ارث مشخص شده است؛ اما باید بدانید تدوین قوانین ارث در قانون مدنی متأثر از شرع مقدس است. این موضوع یعنی که قانون مدنی در تدوین ضوابط و قواعد ارث، بر مبنای آیات قرآن کریم عمل نموده و طبقات و درجات ارث و نیز میزان سهم‌الارث هر کدام از ورثه را بر مبنای قرآن کریم پیش‌بینی نموده است.

هنگام تقسیم ارث باید به طبقات ارث توجه کنیم. از جمله طبقه اول متوفی، فرزندان وی هستند که حتی در صورت زنده‌بودن والدین متوفی از ارث بهره‌مند می‌شوند.

فرزندان متوفی ممکن است همه دختر یا پسر باشند؛ بنابراین همان‌طور که ممکن است هم دختر و هم پسر باشند، اصولاً تقسیم‌ سهم‌الارث پسران دوبرابر دختران است.

اما گاهی این سؤال مطرح می‌شود که قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان چیست و متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان چه فرمولی را برای تقسیم ارث پیش‌بینی نموده است؟

برای جواب‌دادن به این سؤال باید بدانید افرادی که طبق قانون مدنی از متوفی ارث می‌برند، شامل دو گروه هستند:

خویشاوندان نسبی (خویشاوندانی که با متوفی رابطه خونی و یا نسبی دارند؛ از قبیل پدر و مادر و فرزندان متوفی) و نیز خویشاوندان سببی (خویشاوندانی که از طریق پیوند زوجیت با متوفی رابطه دارند؛ از قبیل زوج و زوجه متوفی). البته زوج یا زوجه متوفی درهرحال از متوفی ارث می‌برند.

قانون تقسیم سهم‌الارث دختر و پسر

افرادی که می‌توانند از متوفی ارث ببرند در سه‌طبقه جداگانه وجود دارند که در صورت زنده‌بودن هر کدام از آن‌ها و ارث‌بردنشان، طبقات دیگر، ارث نمی‌برند و در واقع از ارث‌بردن محروم می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین وراثی که در طبقه اول هستند، ابوین یا پدر و مادر، به همراه اولاد یا فرزندان متوفی هستند که در صورت زنده‌بودن، از متوفی ارث می‌برند.

آیا قانون تقسیم سهم‌الارث دختر و پسر تغییر کرد؟

تقسیم سهم‌الارث دختر و پسر

بنابراین، دررابطه‌با این موضوع باید بگوییم، فرمول تقسیم ارث دختر و پسر که باید بدانید به این صورت است که اگر متوفی هم فرزند دختر داشته باشد، پسران دوبرابر دختران ارث می‌برند؛ بنابراین تا کنون قانونی جدیدی مبنی بر مساوی شدن سهم‌الارث دختر و پسر به تصویب نرسیده است.

پیشنهاد مطالعه: نپذیرفتن شروط ضمن عقد

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *