شرایط رسیدگی به حق نفقه در شورای حل اختلاف + بهمن 1401

شرایط رسیدگی به حق نفقه در شورای حل اختلاف + بهمن 1401


یکی از سوالاتی که از ما پرسیده می‌شود آن است که آیا امکان طرح دعوای نفقه، در شورای حل اختلاف وجود دارد؟

حق نفقه

قانون‌گذار برای حمایت کردن از زنان و فرزندان آنان در صورت شرایط قانونی، حق نفقه در نظر گرفته است. نفقه زن را همسر و نفقه فرزند را در درجه اول پدر وی باید پرداخت کند. اهمیت نفقه، به اندازه ای است که ترک انفاق یا عدم پرداخت آن، امکان پیگیری حقوقی و کیفری را خواهد داشت. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

حق نفقه

قانون مدنی در خصوص اینکه نفقه زوجه شامل چیست ماده ۱۱۰۷ را در نظر گرفته است که طبق آن ” نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض”.

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به حق نفقه را دارد؟

فقط زمانی که مبلغ نفقه تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد و تنها زمانی که به موجب پرونده طلاق، دادگاه خانوادهدر خصوص نفقه زن یا فرزند تعیین تکلیف نکرده باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی بوده و باید در این رابطه رای صادر کند در غیر این موارد شورا صلاحیت رسیدگی و صدور رای مقتضی را نخواهد داشت.

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به حق نفقه را دارد؟

شرایط شکایت حق نفقه در شورای حل اختلاف

  • داشتن اهلیت قانونی برای طرح شکایت نفقه در شورای حل اختلاف
  • عدم تعیین تکلیف دادگاه خانواده، در خصوص نفقه زن و یا فرزندان او
  • زیر ۲۰ میلیون بودن مبلغ نفقه قابل مطالبه
  • داشتن مدارک لازم برای طرح دعوا و اثبات آن

هزینه شکایت حق نفقه در شورای حل اختلاف

هزینه شکایت کردن نفقه در شورای حل اختلاف در مرحله ابتدایی و بدوی ۲/۵ درصد بهای خواسته و در مرحله واخواهی و تجدید نظر ۴/۵ درصد ارزش محکوم‌به است.

هزینه شکایت حق نفقه در شورای حل اختلاف

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب حق حضانت مادر شامل چه قوانینی می‌شود؟ را مطالعه کنید.


نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *