شرایط انتقال حقوق بازنشستگی + بهمن 1401

شرایط انتقال حقوق بازنشستگی + بهمن 1401

سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، مبالغی را به‌طور ماهیانه به بازنشستگان تحت پوشش خود پرداخت می‌کنند که این مبلغ، حقوق بازنشستگی نامیده می‌شود. البته با فوت فرد بازنشسته، حقوق وی قطع نشده و به برخی از افراد خانواده وی، انتقال می‌یابد.

شرایط انتقال حقوق بازنشستگی

Pension transfer conditions شرایط انتقال حقوق بازنشستگی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوقی است که افراد پیرامون آن سؤال می‌کنند. یکی از مسائل مهمی که بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری و خانواده‌های این اشخاص، با آن مواجه بوده، مسئله شرایط انتقال حقوق بازنشستگی به فرزندانشان است. همراه مجله اینترنتی کوبهباشید.

شرایط انتقال حقوق بازنشستگی

در این مطلب به موضوع شرایط انتقال حقوق بازنشستگی می‌پردازیم.

سهم فرزند از حقوق بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

مطابق بند ۲ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، سهم هر فرزند از حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود، ۲۵ درصد مستمری والد وی است. در شرایطی که فرزند، هر دو پدر و مادر خود را ازدست‌داده باشد، این سهم به دوبرابر افزایش می‌یابد.

همچنین چنانچه یکی از بازماندگان بازنشسته فوت شده، خود فوت گردد یا شرایط دریافت مستمری را از دست دهد، سهم وی، میان سایر مستمری‌بگیران، تقسیم می‌شود.

سهم فرزند از حقوق بازنشستگی در قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری، در مواد ۸۲ و ۸۳ خود، چنین مقرر کرده است. در صورت فوت کارمند دولت، نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود. مگر این‌که علت فوت، انجام‌وظیفه باشد که در این صورت تمام متوسط حقوق کارمند به‌عنوان حقوق وظیفه به ورثه وی پرداخت خواهد شد.

به‌موجب ماده ۸۷ همان قانون، بر خلاف قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگی کارمندان دولت به طور مساوی، میان وراث آن‌ها تقسیم می‌شود؛ بنابراین سهم فرزند از حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود، به میزان سهم بقیه ورثه خواهد بود.

تفاوت دیگری که دررابطه‌با نحوه انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند، این مسئله بوده که در مورد کارمندان دولت، اگر مستمری و سهم یکی از ورثه، به دلیلی قطع شود این سهم به بقیه ورثه داده نمی‌شود. به نفع‌ صندوق بازنشستگی ضبط می‌گردد.

سهم فرزند از حقوق بازنشستگی در قانون استخدام کشوری

شرایط انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند

میزان حقوق بازنشستگی منتقل شده به فرزند، در مورد کارگران مشمول سازمان تأمین اجتماعی و کارمندان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، دارای تفاوت‌ است. البته، از سال ۱۳۹۱ و با تصویب قانون حمایت خانواده، شرایط انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند تغییریافته است.

مطابق ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده جدید «فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور، تا سن بیست‌سالگی از این حقوق برخوردار می‌شوند. بعد از آن، منحصراً درصورتی‌که معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان برخوردار می‌گردند.»

باتوجه‌به این ماده، شرایط انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند، به شرح زیر است:

انتقال حقوق بازنشستگی، به فرزند دختر دارای محدودیت سنی نیست. فرزند دختر مادامی که ازدواج‌نکرده و دارای شغل نیست، می‌تواند از حقوق بازنشستگی استفاده نماید.

سن برخورداری فرزند از حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود، برای فرزند پسر حداکثر تا ۲۰ سالگی وی است. فرزند پسر بعدازاین سن صرفاً در صورت معلولیت و از کارافتادگی یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی، حق استفاده از حقوق بازنشستگی والدین خود را خواهد داشت.

شرایط انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب هیچ ارثی به این فرزند شما نمی‌رسد را مطالعه کنید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *