شرایط اجاره مال موقوفه – مجله دلتا

شرایط اجاره مال موقوفه – مجله کوبه+ بهمن 1401

مال موقوفه به مالی گفته می‌شود که واقف آن را برای استفاده خاصی به موقوف‌علیهم هدیه می‌کند.

شرایط اجاره دادن مال موقوفه

اجاره دادن مال موقوفه طبق نظام حاکم بر مال موقوفه دارای شرایط خاصی است. همچنین خریدوفروش این اموال نیز تحت شرایط خاصی ممکن است. همراه کوبهمگ باشید تا به شما شرایط خاص اجاره این اموال را توضیح دهیم.

شرایط اجاره دادن مال موقوفه

در ابتدا باید به این ماده از قانون مدنی اشاره کنیم: “هر گاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد .” طبق این ماده متولی اجازه اجاره‌دادن مال موقوفه را دارد؛ بنابراین متوجه شدیم که اجاره‌دادن این اموال امکان دارد؛ اما این اجاره‌دادن دارای شرایط خاص است.

رعایت شرایط عمومی صحت قرارداد

اولین شرط برای اجاره‌دادن این اموال وجود شرایط عمومی برای صحت معامله است. یعنی برای اجاره‌دادن مال موقوفه باید دو طرف معامله رضایت کامل را داشته و همچنین این رضایت را بیان کنند.

همچنین دومین مورد آن است که دو طرف باید اهلیت انعقاد معامله را داشته باشند. این موضوع یعنی هر دو طرف از نظر عقلی و سنی و فکری رشد کامل و کافی را کرده باشند.

و سومین مورد از شرایط صحت معامله آن است که مال موقوفه باید برای هدف مشروع اجاره داده شود.

رعایت مصلحت موقوفه

دومین مورد از شرایط اجاره دادن مال موقوفه آن است که متولی مال موقوفه آن زمانی اقدام به این کار کند که بداند به مصلحت این اموال است؛ بنابراین در صورت عدم تبعیت از شرط رعایت مصلحت موقوفه، متولی یا سایر مباشران در اداره مال موقوفه، مثل موقوفه علیهم باید رسیدگی‌های لازم را انجام دهند تا از ادامه عقد اجاره ای که بنا به هر دلیل موجهی که در راستای مصالح موقوفه نیست خودداری شود.

رعایت مصلحت موقوفه

شرایط اجاره دادن مال موقوفه مثل رعایت نیت واقف

از نکات مهم برای اجاره مال موقوفه آن است که نیت واقف باید در نظر گرفته شود. در واقع متولی نباید مال موقوفه را برای عملی مخالف نظر واقف اجاره دهد.

برای مثال اگر کسی مسجدی را با نیت استفاده مردم از مسجد برای عبادت وقف کرده باشد، متولی دیگر اجازه اجاره‌دادن مال موقوفه را ندارد؛ اما اگر نیت واقف از وقف استفاده مستقیم مردم از مسجد نباشد، متولی می‌تواند آن را اجاره دهد.

رعایت شروط واقف 

رعایت شروط واقف در وقف‌نامه از دیگر شروط برای اجاره‌دادن ملک موقوفه است. گاهی ممکن است واقف، در عقد وقف، شرایطی را برای اجاره‌دادن مال موقوفه ذکر کند. اگر شرایطی که واقف آنها را در وقف‌نامه برای نحوه اجاره دادن مال موقوفه قید کرده است، طبق قانون درست باشند و به اصلاح حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشند، رعایت آنها ضروری است. ازاین‌رو متولی برای اجاره وقف باید شروط واقف را در نظر بگیرد.

رعایت شروط واقف 

پیشنهاد مطالعه: قوانین اجاره‌خانه در سال ۱۴۰۲

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *